Đại tướng Lương Cường: Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Đại tướng Lương Cường: Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Đại tướng Lương Cường chủ trì phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022

Đại tướng Lương Cường chủ trì phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022

Đại tướng Lương Cường làm việc tại Ban thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái

Đại tướng Lương Cường làm việc tại Ban thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái

Đại tướng Lương Cường kiểm tra Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội cơ sở 2

Đại tướng Lương Cường kiểm tra Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội cơ sở 2

Đại tướng Lương Cường tiếp xúc cử tri tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Đại tướng Lương Cường tiếp xúc cử tri tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Đại tướng Lương Cường thăm, tặng quà cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa

Đại tướng Lương Cường thăm, tặng quà cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa

Đại tướng Lương Cường dự Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của Cục Cán bộ

Đại tướng Lương Cường dự Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của Cục Cán bộ

 Đại tướng Lương Cường tiếp đoàn công tác Báo Nhân Dân

Đại tướng Lương Cường tiếp đoàn công tác Báo Nhân Dân