leftcenterrightdel
 Đại tướng Lương Cường làm việc với Thường vụ Đảng ủy Tổng cục II.

Năm 2023, nhiệm vụ chính trị của Tổng cục II tiếp tục yêu cầu cao và khẩn trương, Đảng ủy Tổng cục đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng (BQP), tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm đã thường xuyên nắm chắc tình hình, dự báo, đánh giá sát, đúng, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, QUTƯ, BQP xử lý tốt các tình huống chiến lược, đóng góp tích cực, hiệu quả đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa; không để bị động, bất ngờ.

Đảng ủy Tổng cục II quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức vững mạnh; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi làm việc. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích của Tổng cục II và nhấn mạnh: Những kết quả nổi bật đạt được của đơn vị trong năm 2023 càng khẳng định lòng tin của Đảng, Nhà nước, QUTƯ, thủ trưởng BQP đối với tổng cục. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu đòi hỏi cao hơn, trọng trách lớn hơn trước Đảng, Nhà nước, QUTƯ, BQP trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Đại tướng Lương Cường yêu cầu: Tổng cục II tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, QUTƯ, BQP; quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các nghị quyết của Bộ Chính trị và Thường vụ Quân ủy Trung ương; chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị tư tưởng luôn kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; xây dựng ý chí, quyết tâm trách nhiệm cao; nhận thức đúng, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường và các đại biểu tham dự hội nghị. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm với tinh thần: Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 phải hoàn thành tốt hơn năm 2023. Xây dựng Đảng bộ Tổng cục II trong sạch vững mạnh tiêu biểu, làm mẫu về mọi mặt.

Quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương: Năm 2024 cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức, lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của đơn vị. Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị chỉ đạo đại hội đảng các cấp trong tổng cục. Xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tổng cục vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; thực sự là lực lượng tuyệt đối trung thành, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Tin, ảnh: MINH ANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.