Đại tướng Lương Cường chủ trì kỳ họp thứ 16 Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Đại tướng Lương Cường chủ trì kỳ họp thứ 16 Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Đại tướng Lương Cường cùng Đoàn Kiểm tra số 887 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai

Đại tướng Lương Cường cùng Đoàn Kiểm tra số 887 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai

Đại tướng Lương Cường chủ trì Hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị tháng 8-2023

Đại tướng Lương Cường chủ trì Hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị tháng 8-2023

Đại tướng Lương Cường chủ trì Hội nghị Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tháng 8-2023

Đại tướng Lương Cường chủ trì Hội nghị Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tháng 8-2023

Đại tướng Lương Cường kiểm tra công tác cán bộ tại Ban cán sự Đảng Bộ Y tế

Đại tướng Lương Cường kiểm tra công tác cán bộ tại Ban cán sự Đảng Bộ Y tế

Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Đại tướng Lương Cường

Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Đại tướng Lương Cường

Đại tướng Lương Cường làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ

​

Đại tướng Lương Cường làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ ​

Đại tướng Lương Cường chủ trì Kỳ họp thứ 15 Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Đại tướng Lương Cường chủ trì Kỳ họp thứ 15 Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Đại tướng Lương Cường kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương

Đại tướng Lương Cường kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương

Đại tướng Lương Cường làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 1

Đại tướng Lương Cường làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 1

Đại tướng Lương Cường chủ trì Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị của Đoàn Kiểm tra số 3

Đại tướng Lương Cường chủ trì Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị của Đoàn Kiểm tra số 3

Đại tướng Lương Cường chủ trì Phiên họp thứ nhất Nhóm Biên tập Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại tổng kết 40 năm đổi mới

Đại tướng Lương Cường chủ trì Phiên họp thứ nhất Nhóm Biên tập Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại tổng kết 40 năm đổi mới

Đại tướng Lương Cường: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Đại tướng Lương Cường: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Đại tướng Lương Cường làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5

Đại tướng Lương Cường làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5