Đại tướng Lương Cường chủ trì phiên họp cuối năm 2022 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng

Đại tướng Lương Cường chủ trì phiên họp cuối năm 2022 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng

Đại tướng Lương Cường tiếp xúc cử tri tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

Đại tướng Lương Cường tiếp xúc cử tri tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

Đại tướng Lương Cường tiếp xúc cử tri tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Đại tướng Lương Cường tiếp xúc cử tri tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Đại tướng Lương Cường kết thúc chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào

Đại tướng Lương Cường kết thúc chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào

Đại tướng Lương Cường dự Giao lưu tọa đàm sĩ quan trẻ Việt Nam-Lào

Đại tướng Lương Cường dự Giao lưu tọa đàm sĩ quan trẻ Việt Nam-Lào

Đại tướng Lương Cường thăm và làm việc tại tỉnh Luang Prabang, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

Đại tướng Lương Cường thăm và làm việc tại tỉnh Luang Prabang, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

Đại tướng Lương Cường chủ trì Kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Đại tướng Lương Cường chủ trì Kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Đại tướng Lương Cường tiếp xúc cử tri tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Đại tướng Lương Cường tiếp xúc cử tri tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Đại tướng Lương Cường thăm, làm việc tại Quân đoàn 4

Đại tướng Lương Cường thăm, làm việc tại Quân đoàn 4

Đại tướng Lương Cường chủ trì hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương

Đại tướng Lương Cường chủ trì hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương