Tiểu sử, quá trình công tác của đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

Tiểu sử, quá trình công tác của đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

Đại tướng Lương Cường được phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư

Đại tướng Lương Cường được phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư

Đại tướng Lương Cường tiếp xúc cử tri huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Đại tướng Lương Cường tiếp xúc cử tri huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Đại tướng Lương Cường chủ trì Hội nghị Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Đại tướng Lương Cường chủ trì Hội nghị Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Đại tướng Lương Cường dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Đại tướng Lương Cường dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Đại tướng Lương Cường chủ trì Hội nghị Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Đại tướng Lương Cường chủ trì Hội nghị Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Đại tướng Lương Cường: Nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện công tác biên phòng ở tất cả các cấp

Đại tướng Lương Cường: Nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện công tác biên phòng ở tất cả các cấp

Đại tướng Lương Cường: Các nghệ sĩ Quân đội góp phần làm nên những giá trị đặc sắc của văn hóa quân sự Việt Nam

Đại tướng Lương Cường: Các nghệ sĩ Quân đội góp phần làm nên những giá trị đặc sắc của văn hóa quân sự Việt Nam

Đại tướng Lương Cường động viên thanh niên huyện Ba Vì, TP Hà Nội lên đường nhập ngũ

Đại tướng Lương Cường động viên thanh niên huyện Ba Vì, TP Hà Nội lên đường nhập ngũ