Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Lê Quang Minh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị.

leftcenterrightdel

 Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị tháng 3-2024.

Tháng 3-2024, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị luôn bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội và tình hình thực tiễn; triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành nội dung, chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Kết quả nổi bật là: Toàn quân làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trước vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm; tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị theo Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị giai đoạn mới”; tăng cường giáo dục pháp luật, kỷ luật, nhiệm vụ, truyền thống cho chiến sĩ mới; nâng cao chất lượng huấn luyện ngay từ ngày đầu, tháng đầu giai đoạn huấn luyện 1. Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sinh hoạt chuyên đề: “Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị”.

leftcenterrightdel

Đại tướng Lương Cường chủ trì Hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị tháng 3-2024.

Các đơn vị tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình, cán bộ chiến sĩ toàn quân luôn có bản lĩnh vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, xác định tốt trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị về công tác tổ chức xây dựng Đảng; hoàn thành các báo cáo tổng kết bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Tiếp tục xây dựng Đề án “Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với QĐND Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Tiếp tục chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan cấp Bộ Quốc phòng. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị, bảo vệ an ninh, công tác dân vận, công tác chính sách, nhất là việc rà soát chặt chẽ chất lượng chính trị chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024, các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Các tổ chức quần chúng đẩy mạnh các hoạt động chào mừng ngày truyền thống.

Các đơn vị tiến hành hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ: Sẵn sàng chiến đấu; tổ chức lễ ra quân huấn luyện và huấn luyện giai đoạn 1 năm 2024; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; công tác quốc phòng, quân sự địa phương, tổ chức diễu binh, diễu hành và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ...

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Cục Cán bộ phát biểu tại hội nghị.
leftcenterrightdel
Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương phát biểu tại hội nghị. 
leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Cục Tuyên huấn phát biểu tại hội nghị.

Nhấn mạnh một số kết quả nổi bật trong tháng 3-2024, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Tổng cục đã có nhiều cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cả thường xuyên và đột xuất.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị tháng 4-2024, Đại tướng Lương Cường yêu cầu các cơ quan, đơn vị nắm chắc, triển khai toàn diện theo chương trình, kế hoạch đã xác định. Đánh giá tình hình thế giới, khu vực trong nước tác động trực tiếp đến tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân và hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng trong toàn quân. Tiếp tục chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, nhất là các hoạt động chuẩn bị và tổ chức kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ gắn với kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tích cực, chủ động phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng và hoạt động của các lực lượng.

Xây dựng dự thảo Hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ trong Đảng bộ Quân đội. Xây dựng Báo cáo sơ kết công tác phối hợp trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ giai đoạn 2021-2024. Chỉ đạo, hướng dẫn đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp xem xét giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật theo thẩm quyền. Chuẩn bị chu đáo Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan cấp Bộ Quốc phòng. Thực hiện nghiêm túc các chế độ quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm, các vi phạm pháp luật và kỷ luật quân đội.

Triển khai các kế hoạch: Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2024; kế hoạch hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội”; kế hoạch công tác chính sách nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Tổ chức giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các đối tượng.

Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, việc chỉ đạo tiến hành hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện; luyện tập diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; công tác quân sự- quốc phòng và Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8...  

leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.
leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc. 

* Tại hội nghị, Đại tướng Lương Cường đã trao Bằng khen của các cấp tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. 

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.