Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào

Đại tướng Lương Cường hội đàm với Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào

Đại tướng Lương Cường hội đàm với Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào

Đại tướng Lương Cường chủ trì Lễ đón Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào

Đại tướng Lương Cường chủ trì Lễ đón Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào

Khẳng định bản lĩnh, tài năng, trí tuệ của đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ Cơ quan Tổng cục Chính trị thông qua Hội thi

Khẳng định bản lĩnh, tài năng, trí tuệ của đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ Cơ quan Tổng cục Chính trị thông qua Hội thi

Đề xuất bổ sung, sửa đổi Thông tư số 164 của Bộ Quốc phòng, Quyết định số 294 của Tổng cục Chính trị

Đề xuất bổ sung, sửa đổi Thông tư số 164 của Bộ Quốc phòng, Quyết định số 294 của Tổng cục Chính trị

Khảo sát kết quả thực hiện Thông tư 164 của Bộ Quốc phòng, Quyết định 294 của Tổng cục Chính trị

Khảo sát kết quả thực hiện Thông tư 164 của Bộ Quốc phòng, Quyết định 294 của Tổng cục Chính trị

Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng quà gia đình quân nhân bị ảnh hưởng trong vụ cháy chung cư mini

Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng quà gia đình quân nhân bị ảnh hưởng trong vụ cháy chung cư mini

Khảo sát Thông tư 164 của Bộ Quốc phòng và Quyết định 294 của Tổng cục Chính trị đối với Quân chủng Hải quân

Khảo sát Thông tư 164 của Bộ Quốc phòng và Quyết định 294 của Tổng cục Chính trị đối với Quân chủng Hải quân