Cơ quan Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam: Tích cực áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001

Cơ quan Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam: Tích cực áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001

Cơ quan Tổng cục Chính trị quán triệt, triển khai nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2023

Cơ quan Tổng cục Chính trị quán triệt, triển khai nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2023

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng kế hoạch phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng kế hoạch phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số

Nghiệm thu Công trình “Lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị trong Cơ quan Tổng cục Chính trị giai đoạn 2000-2020”

Nghiệm thu Công trình “Lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị trong Cơ quan Tổng cục Chính trị giai đoạn 2000-2020”

Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thăm, chúc Tết Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thăm, chúc Tết Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại tướng Lương Cường thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại tướng Lương Cường thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Trung tướng Lê Quang Minh kiểm tra, thăm và chúc Tết một số cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

​

Trung tướng Lê Quang Minh kiểm tra, thăm và chúc Tết một số cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ​