Tổng cục Chính trị phối hợp với Quân khu 9 tổ chức toạ đàm khoa học

Tổng cục Chính trị phối hợp với Quân khu 9 tổ chức toạ đàm khoa học

Cơ quan Tổng cục Chính trị hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Cơ quan Tổng cục Chính trị hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Thống nhất các hoạt động trọng điểm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Thống nhất các hoạt động trọng điểm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu thăm, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu thăm, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị

Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát tại Tổng cục Chính trị về kết quả thực hiện Kết luận của Ban Bí thư

Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát tại Tổng cục Chính trị về kết quả thực hiện Kết luận của Ban Bí thư

Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; 2 năm thực hiện Nghị quyết 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; 2 năm thực hiện Nghị quyết 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương

Tổng cục Chính trị giao ban công tác Đảng, công tác chính trị tháng 4

Tổng cục Chính trị giao ban công tác Đảng, công tác chính trị tháng 4