Dự hội nghị có các đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Lê Quang Minh.

leftcenterrightdel

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Chính trị cơ bản nhất trí với dự thảo các văn bản do Văn phòng Tổng cục Chính trị chuẩn bị và khẳng định: Tháng 3, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân đã bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ và tình hình thực tiễn, triển khai đồng bộ, toàn diện, hoàn thành chương trình, kế hoạch cả thường xuyên và đột xuất, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt.

Nổi bật là: Công tác giáo dục nhiệm vụ nâng cao chất lượng huấn luyện ngay từ ngày đầu, tháng đầu giai đoạn huấn luyện 1; chủ động thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm; tích cực đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch, phản động xuyên tạc, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. 

leftcenterrightdel

 Quang cảnh Hội nghị Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, hoàn thành các báo cáo tổng kết bảo đảm tiến độ, chất lượng; công tác cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn, phòng gian, bảo mật được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Công tác dân vận, chính sách, bảo hiểm xã hội, hoạt động của các tổ chức quần chúng, công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ được tiến hành bài bản, có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, tạo sự lan tỏa sâu rộng.

Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Hội nghị Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
leftcenterrightdel
  Các đại biểu tham dự Hội nghị Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Về nhiệm vụ tháng 4, trên cơ sở thống nhất nội dung công việc trong dự thảo chương trình, kế hoạch công tác; các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Chính trị nhấn mạnh tình hình tác động đến hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Đảng, công tác chính trị cần tập trung triển khai thực hiện hiệu quả.

Trong đó, chỉ đạo nắm chắc tình hình thế giới, khu vực trong nước tác động trực tiếp đến tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân; tăng cường công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; xây dựng lập trường, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trước những diễn biến mới của tình hình; tích cực đấu tranh phản bác quan điểm tư tưởng sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đặc biệt quan tâm chỉ đạo triển khai các hoạt động chuẩn bị và tổ chức kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng 2 báo cáo chuyên đề theo đề nghị của Tiểu ban Điều lệ Đảng. Hoàn thành công tác chuẩn bị, tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam theo kế hoạch.

Chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, an ninh, an toàn; thực hiện tốt chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng, công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ và hoạt động đối ngoại quốc phòng.

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu Văn phòng Tổng cục Chính trị và các cơ quan tiếp tục rà soát, bổ sung, cập nhật các nội dung, công việc, nhất là hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân; bảo đảm kịp thời, sát thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.