Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy Tập đoàn Viettel.

leftcenterrightdel

 Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023, các đại biểu thống nhất: Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp–Viễn thông Quân đội thực hiện tốt Chiến lược, đề án tái cơ cấu tập đoàn, vốn điều lệ giai đoạn 2021-2025; tích cực, chủ động tham gia xây dựng luật, chiến lược quốc gia về thông tin, công nghệ, hạ tầng số…

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội chủ trì hội nghị.

Tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra, chủ động, nghiên cứu, nắm vững tình hình thị trường, đưa ra các giải pháp phù hợp, đồng bộ; cắt bỏ các dịch vụ không hiệu quả, tập trung nguồn lực vào những hoạt động chính, có lợi nhuận và bắt kịp xu hướng công nghệ; đẩy mạnh phát triển và đưa vào kinh doanh các sản phẩm dịch vụ số mới; tiên phong góp phần kiến tạo xã hội số tại Việt Nam.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Tào Đức Thắng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội phát biểu tại hội nghị.

Có nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng tập đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, lãnh đạo thực hiện nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ…

Công tác xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật và cải cách hành chính được triển khai tích cực và toàn diện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp trong xây dựng đơn vị. Triển khai thực hiện các giải pháp xây dựng Đảng bộ tập đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng và quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị, trên cơ sở ý kiến của các đồng chí trong Đảng ủy tập đoàn, Đại tướng Lương Cường biểu dương và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động của tập đoàn trong năm 2023. Đại tướng Lương Cường khẳng định: Viettel là tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước, có chỉ số kinh doanh hiệu quả, được Đảng, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao nhiều nhiệm vụ quan trọng; uy tín, vị thế Viettel trong nước và quốc tế được nâng cao.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Đại tướng Lương Cường yêu cầu: Đảng ủy Tập đoàn Viettel tích cực triển khai đề án tái cơ cấu tập đoàn, vốn điều lệ cho tập đoàn giai đoạn 2021-2025. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; tiếp tục rà soát mô hình vận hành, điều chỉnh phù hợp với thực tế và chiến lược phát triển; xây dựng chính sách nguồn nhân lực đồng bộ, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của tập đoàn trong tình hình mới.

Lãnh đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng tập đoàn vững mạnh về chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung giáo dục cho cán bộ, nhân viên, người lao động nắm chắc nhiệm vụ, truyền thống, uy tín của tập đoàn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chú ý thực hiện tốt các giải pháp quản lý tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động đang làm việc ở nước ngoài, vùng sâu, vùng xa…

Tập trung xây dựng Đảng bộ tập đoàn và cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; chú trọng xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, thực hiện tốt quy trình các bước về công tác cán bộ đảm bảo chặt chẽ; có cơ chế, chính sách để thu hút, đào tạo, bồi dưỡng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt trọng yếu.

Tin, ảnh: DUY THÀNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.