Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thăm, làm việc tại Vùng 5 Hải quân và Vùng Cảnh sát biển 4

Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thăm, làm việc tại Vùng 5 Hải quân và Vùng Cảnh sát biển 4

An Giang: Tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương

An Giang: Tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Đại tướng Lương Cường chủ trì Kỳ họp thứ 13 của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Đại tướng Lương Cường chủ trì Kỳ họp thứ 13 của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Binh chủng Thông tin quán triệt các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Binh chủng Thông tin quán triệt các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân

Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu – Cơ quan Bộ Quốc phòng quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu – Cơ quan Bộ Quốc phòng quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương