Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương

Đại tướng Lương Cường chủ trì kỳ họp thứ 16 Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Đại tướng Lương Cường chủ trì kỳ họp thứ 16 Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Quân đoàn 2 quán triệt, học tập các quyết định và quy định của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Quân đoàn 2 quán triệt, học tập các quyết định và quy định của Quân ủy Trung ương

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khảo sát phục vụ nghiên cứu Đề án của Ban chỉ đạo Quân ủy Trung ương về kiểm soát quyền lực; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Thanh Hóa

Khảo sát phục vụ nghiên cứu Đề án của Ban chỉ đạo Quân ủy Trung ương về kiểm soát quyền lực; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Thanh Hóa

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương ​

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương

Đại tướng Lương Cường chủ trì Kỳ họp thứ 15 Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Đại tướng Lương Cường chủ trì Kỳ họp thứ 15 Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân

Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân

Đoàn công tác Quân ủy Trung ương làm việc tại Quân đoàn 3

Đoàn công tác Quân ủy Trung ương làm việc tại Quân đoàn 3

Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét thông qua mẫu lễ phục mới của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét thông qua mẫu lễ phục mới của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương