Đảng ủy Quân khu 9 tổng kết Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Quân khu 9 tổng kết Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Hội nghị Ban chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết 122 của Thường vụ Quân ủy Trung ương

Hội nghị Ban chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết 122 của Thường vụ Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Quân đoàn 3 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Quân đoàn 3 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Binh chủng Hóa học tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Binh chủng Hóa học tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Trường Sĩ quan Lục quân 1 tổng kết thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Trường Sĩ quan Lục quân 1 tổng kết thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Quân khu 5 lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Quân khu 5 lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Quân khu 5: Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết của Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác tài chính quân đội

Đảng ủy Quân khu 5: Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết của Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác tài chính quân đội

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thăm tặng quà Trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thăm tặng quà Trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa

Đảng ủy Quân khu 5: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội

Đảng ủy Quân khu 5: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội

Quân đoàn 2 tổng kết thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Quân đoàn 2 tổng kết thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, gia đình chính sách tại tỉnh Điện Biên

Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, gia đình chính sách tại tỉnh Điện Biên