Đảng ủy Lữ đoàn Thông tin 205 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương.

Đảng ủy Lữ đoàn Thông tin 205 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương.

Đảng ủy Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 689-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 689-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại thành phố Điện Biên Phủ

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại thành phố Điện Biên Phủ

Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; 2 năm thực hiện Nghị quyết 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; 2 năm thực hiện Nghị quyết 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương

Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương

Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương

Triển khai Quyết định giám sát của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đối với Đảng ủy Ban Cơ yếu Chính phủ

Triển khai Quyết định giám sát của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đối với Đảng ủy Ban Cơ yếu Chính phủ

Đảng ủy Quân khu 1: Sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Quân khu 1: Sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng sơ kết thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng sơ kết thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Quân đoàn 12 sơ kết thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Quân đoàn 12 sơ kết thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Học viện Chính trị sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương

Học viện Chính trị sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết dự Hội nghị thực hiện quy trình kiểm tra theo Quyết định số 2605 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết dự Hội nghị thực hiện quy trình kiểm tra theo Quyết định số 2605 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Bộ tư lệnh 86 sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương

Bộ tư lệnh 86 sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương