Trường Sĩ quan Lục quân 1 tổng kết thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Trường Sĩ quan Lục quân 1 tổng kết thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Quân khu 5 lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Quân khu 5 lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Quân khu 5: Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết của Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác tài chính quân đội

Đảng ủy Quân khu 5: Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết của Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác tài chính quân đội

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thăm tặng quà Trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thăm tặng quà Trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa

Đảng ủy Quân khu 5: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội

Đảng ủy Quân khu 5: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội

Quân đoàn 2 tổng kết thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Quân đoàn 2 tổng kết thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, gia đình chính sách tại tỉnh Điện Biên

Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, gia đình chính sách tại tỉnh Điện Biên

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022

Quân khu 4 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765  của Quân ủy Trung ương

Quân khu 4 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng viếng các anh hùng liệt sĩ tại Hà Giang

Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng viếng các anh hùng liệt sĩ tại Hà Giang

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thăm, tặng quà gia đình chính sách tại An Giang

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thăm, tặng quà gia đình chính sách tại An Giang

Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm