Đại tướng Lương Cường chủ trì Kỳ họp thứ 13 của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Đại tướng Lương Cường chủ trì Kỳ họp thứ 13 của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Binh chủng Thông tin quán triệt các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Binh chủng Thông tin quán triệt các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân

Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu – Cơ quan Bộ Quốc phòng quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu – Cơ quan Bộ Quốc phòng quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Quân khu 7 quán triệt các nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Quân khu 7 quán triệt các nghị quyết của Quân ủy Trung ương

 Đảng ủy Binh chủng Công binh quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Binh chủng Công binh quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo

Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo