Kiểm tra công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn tại Trường Sĩ quan Thông tin

Kiểm tra công tác giáo dục khoa học hội và nhân văn tại Trường Sĩ quan Thông tin

Kiểm tra công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn tại Học viện Hậu cần

Kiểm tra công tác giáo dục khoa học hội và nhân văn tại Học viện Hậu cần

Trung tướng Trịnh Văn Quyết kiểm tra, nắm tình hình công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn

Trung tướng Trịnh Văn Quyết kiểm tra, nắm tình hình công tác giáo dục khoa học hội và nhân văn

Người phụ nữ dân tộc Mông tự học chữ để tham gia công tác xã hội

Người phụ nữ dân tộc Mông tự học chữ để tham gia công tác hội

Nâng cao chất lượng công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong Quân đội

Nâng cao chất lượng công tác bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế trong Quân đội

Quân đội chủ động tham gia hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Quân đội chủ động tham gia hiệu quả công tác giám sát, phản biện hội

Doanh nhân trẻ Đỗ Vinh Quang được vinh danh trong công tác an sinh xã hội của Thủ đô

Doanh nhân trẻ Đỗ Vinh Quang được vinh danh trong công tác an sinh hội của Thủ đô

Bộ Quốc phòng tập huấn nghiệp vụ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn quân

Bộ Quốc phòng tập huấn nghiệp vụ công tác bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế toàn quân

Doanh nghiệp Thủ đô tích cực với công tác an sinh xã hội

Doanh nghiệp Thủ đô tích cực với công tác an sinh hội