Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn đại biểu Tổng hội Xây dựng Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn đại biểu Tổng hội Xây dựng Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Cần có biện pháp phù hợp ngăn chặn khủng hoảng hệ thống y tế

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Cần có biện pháp phù hợp ngăn chặn khủng hoảng hệ thống y tế

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: TP Hồ Chí Minh cần khơi thông bất cập trong đấu thầu, mua sắm thuốc, giải bài toán thiếu thuốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: TP Hồ Chí Minh cần khơi thông bất cập trong đấu thầu, mua sắm thuốc, giải bài toán thiếu thuốc

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Quảng Bình cần có tầm nhìn lâu dài trong phát triển, khai thác được những lợi thế riêng có, đặc sắc nhất

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Quảng Bình cần có tầm nhìn lâu dài trong phát triển, khai thác được những lợi thế riêng có, đặc sắc nhất