Covid hôm nay 4-4:  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh ca mắc mới liên tiếp giảm mạnh

Covid hôm nay 4-4: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh ca mắc mới liên tiếp giảm mạnh

Covid hôm nay 2-4: Ca mắc mới, ca tử vong giảm mạnh

Covid hôm nay 2-4: Ca mắc mới, ca tử vong giảm mạnh

Covid hôm nay sáng 25-3: Nhiều địa phương ca mắc mới giảm; cả nước có gần 5 triệu F0 khỏi bệnh

Covid hôm nay sáng 25-3: Nhiều địa phương ca mắc mới giảm; cả nước có gần 5 triệu F0 khỏi bệnh