Bệnh viện Quân y 175 tổ chức tiêm vaccine phòng dịch Covid-19

Bệnh viện Quân y 175 tổ chức tiêm vaccine phòng dịch Covid-19

Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại Bệnh viện Quân y 175

Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại Bệnh viện Quân y 175

 Bệnh viện Quân y 175 đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Bệnh viện Quân y 175 đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Bệnh viện Quân y 175 tri ân Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Bệnh viện Quân y 175 tri ân Bà mẹ Việt Nam Anh hùng