Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 làm việc với Bệnh viện Quân y 175

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 làm việc với Bệnh viện Quân y 175

Bệnh viện Quân y 175 cử 150 y, bác sĩ hỗ trợ TP Hồ Chí Minh điều trị bệnh nhân Covid-19

Bệnh viện Quân y 175 cử 150 y, bác sĩ hỗ trợ TP Hồ Chí Minh điều trị bệnh nhân Covid-19

Bệnh viện Quân y 175 hỗ trợ Sở Y tế TP Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

Bệnh viện Quân y 175 hỗ trợ Sở Y tế TP Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

Bệnh viện Quân y 175 tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại Long An

Bệnh viện Quân y 175 tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại Long An