Bệnh viện Quân y 175 tăng cường nhân viên y tế cho TP Hồ Chí Minh

Bệnh viện Quân y 175 tăng cường nhân viên y tế cho TP Hồ Chí Minh