Ngày 26-5-1975: Thành lập Bệnh viện Quân y 175

Ngày 26-5-1975: Thành lập Bệnh viện Quân y 175

Khẳng định uy tín, thương hiệu của Bệnh viện Quân y 175

Khẳng định uy tín, thương hiệu của Bệnh viện Quân y 175

Bệnh viện Quân y 175 thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhân ung thư

Bệnh viện Quân y 175 thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhân ung thư

Thượng tướng Võ Minh Lương thăm, chúc mừng Bệnh viện Quân y 175

Thượng tướng Võ Minh Lương thăm, chúc mừng Bệnh viện Quân y 175