Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 18

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 18