Học viện Quân y trao bằng tốt nghiệp cho hơn 300 tân tiến sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ đa khoa, dược sĩ

Học viện Quân y trao bằng tốt nghiệp cho hơn 300 tân tiến , bác nội trú, bác đa khoa, dược

Học viện Quân y tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho 189 tân tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ nội trú

Học viện Quân y tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho 189 tân tiến , thạc , bác nội trú