Việt Nam sẵn sàng mọi công tác tổ chức ASEAN Para Games 11

Việt Nam sẵn sàng mọi công tác tổ chức ASEAN Para Games 11

Khởi động cùng SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11

Khởi động cùng SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11

Thông qua điều lệ tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11

Thông qua điều lệ tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11

Khởi động cùng SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11

Khởi động cùng SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11

Thành lập Ban tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11

Thành lập Ban tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11