Jesus tỏa sáng, Arsenal vững vàng đỉnh bảng

Jesus tỏa sáng, Arsenal vững vàng đỉnh bảng