Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Triển lãm Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Triển lãm Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam

Trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng”

Trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng”

Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực V

Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực V