Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng hội thảo. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội thảo. Đồng chủ trì hội thảo có PGS,TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương và PGS, TS Trần Khánh Thành, Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu. 
leftcenterrightdel
 PGS,TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ phát biểu.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS, TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: Hội thảo nhìn nhận, đánh giá khoa học và đầy đủ hơn về sự ra đời, sức sống và giá trị lớn lao, sức lan tỏa, ảnh hưởng lớn lao, sâu rộng của tác phẩm, không chỉ ở trong nước mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Kết quả của hội thảo là những luận cứ khoa học để Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tư vấn giúp Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan nghiên cứu, giáo dục có những chủ trương, chính sách, biện pháp tiếp thu và phát huy tốt hơn giá trị đặc biệt của Bảo vật quốc gia “Nhật ký trong tù”.

leftcenterrightdel
GS Hà Minh Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn học phát biểu. 

Với gần 30 bài tham luận của các nhà khoa học trong nước và nước ngoài, hội thảo tập trung làm sáng tỏ các vấn đề, đó là: Quá trình chuyển ngữ “Ngục trung nhật ký” từ Hán ngữ sang Việt ngữ và từ Việt ngữ sang các ngôn ngữ các dân tộc khác trên thế giới; những giá trị tư tưởng, văn hóa, tầm cao trí tuệ, nghị lực phi thường của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện qua “Nhật ký trong tù”; giá trị nhân văn cao cả, vẻ đẹp tâm hồn, niềm lạc quan cách mạng của người chiến sĩ cộng sản Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh lao tù khổ ải; những giá trị nghệ thuật to lớn của tập thơ “Nhật ký trong tù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; việc dạy và học tác phẩm “Nhật ký trong tù” trong nhà trường hiện nay; hành trình lan tỏa sâu rộng của “Nhật ký trong tù” đối với giới nghiên cứu cũng như bạn đọc trong nước và thế giới; phát huy những giá trị của “Nhật ký trong tù”, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định hội thảo là dịp để tìm hiểu sâu sắc hơn tầm cao tư tưởng, vẻ đẹp tâm hồn, nhân cách cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó thực hiện tốt hơn nữa, có hiệu quả hơn nữa Kết luận số 01 ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội thảo khoa học kỷ niệm 80 năm Nhật ký trong tù.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương mong rằng, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiếp tục đầu tư nghiên cứu, giới thiệu những giá trị to lớn, đặc sắc về tư tưởng và nghệ thuật của tập thơ, để lan tỏa sâu rộng hơn nữa đến đồng bào ta ở trong và ngoài nước, cùng bạn bè quốc tế. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp, các ngành quan tâm, lĩnh hội đầy đủ giá trị đặc biệt của tác phẩm để tiếp tục trau dồi, bồi dưỡng tâm hồn, bản lĩnh và đạo đức cách mạng, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; để đất nước ta “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.