Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Lào

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Lào

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm các đơn vị phòng không - không quân tại Bình Định

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm các đơn vị phòng không - không quân tại Bình Định

Ban Tuyên giáo Trung ương thăm Hải đội dân quân thường trực tỉnh Quảng Ngãi

Ban Tuyên giáo Trung ương thăm Hải đội dân quân thường trực tỉnh Quảng Ngãi

Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Quốc phòng ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025

Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Quốc phòng ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025