Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa hội đàm với Tổng bí thư Đảng Lao động Mexico

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa hội đàm với Tổng bí thư Đảng Lao động Mexico

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sĩ

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sĩ

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với một số cơ quan báo chí chính trị chủ lực

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với một số cơ quan báo chí chính trị chủ lực

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tại khu lưu niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc (Bình Dương)

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tại khu lưu niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc (Bình Dương)

Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt, triển khai các quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt, triển khai các quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII