Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên

Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát tại Tổng cục Chính trị về kết quả thực hiện Kết luận của Ban Bí thư

Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát tại Tổng cục Chính trị về kết quả thực hiện Kết luận của Ban Bí thư

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa: Cần khơi dậy mạnh mẽ y đức trong tình hình mới​

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa: Cần khơi dậy mạnh mẽ y đức trong tình hình mới​

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự Lễ truy điệu, an táng 125 hài cốt liệt sĩ tại Tây Ninh

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự Lễ truy điệu, an táng 125 hài cốt liệt sĩ tại Tây Ninh

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương dự lễ chào cờ và tặng quà người uy tín, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Giang

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương dự lễ chào cờ và tặng quà người uy tín, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Giang