Tham dự hội nghị có đại diện Cục Tuyên huấn, Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam); đại biểu lãnh đạo 4 tỉnh Tây Nguyên; thủ trưởng 4 cơ quan Quân khu 5; đại diện nhân viên của 4 Đội Công tác tuyên truyền văn hóa cơ sở thuộc 4 tỉnh Tây Nguyên.

leftcenterrightdel

Trung tướng Trịnh Đình Thạch phát biểu tại hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động của các Đội công tác tuyên truyền văn hóa cơ sở thuộc 4 tỉnh Tây Nguyên.

Hội nghị là dịp để đánh giá làm rõ kết quả sau 10 năm hoạt động của các Đội Công tác tuyên truyền văn hóa cơ sở, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Từ đó, xác định những nội dung, biện pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm cho các Đội công tác tuyên truyền văn hóa cơ sở hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và đạt hiệu quả tốt hơn trong những năm tiếp theo.

Báo cáo và các ý kiến tại hội nghị nhấn mạnh, trong 10 năm qua, ngay sau khi thành lập Đội Công tác tuyên truyền văn hóa cơ sở, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức, biên chế, ổn định mọi mặt và từng bước triển khai các hoạt động theo nhiệm vụ được quy định trong Quyết định của Bộ Quốc phòng; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và tuyên truyền, vận động nhân dân đạt chất lượng, hiệu quả tốt; nội dung, hình thức, phương thức tổ chức từng bước được đổi mới.

Cụ thể, các đội đã sáng tác, dàn dựng hơn 100 bài hát, 58 tiểu phẩm, hơn 255 buổi biểu diễn gắn với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; các tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Bộ CHQS 4 tỉnh Tây Nguyên thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương tổ chức biểu diễn văn nghệ, chiếu phim kết hợp tuyên truyền hơn 1.500 buổi tại hơn 700 điểm trên địa bàn với hơn 10.000 lượt người tham gia để tuyên truyền về các vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, các chương trình mục tiêu quốc gia; tổ chức 87 buổi vận động nhân dân bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, nạn tảo hôn, các hủ tục lạc hậu; tham gia xây nhà cho người nghèo, nhà Đại đoàn kết, sửa chữa nhà Rông truyền thống, làm đường bê tông nông thôn với tổng số hơn 5.000 ngày công…

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 
leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Trịnh Đình Thạch ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả nổi bật của các Đội công tác tuyên truyền văn hóa cơ sở thuộc 4 tỉnh Tây Nguyên thời gian qua.

Trung tướng Trịnh Đình Thạch mong muốn, để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Đội Công tác tuyên truyền văn hóa cơ sở 4 tỉnh Tây Nguyên hoạt động có hiệu quả trong thời gian tới, đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp và các đội cần tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với tổ chức, hoạt động của đội; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của các đội phù hợp với tình hình thực tế từng địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và các ban, sở, ngành để tổ chức nhiều hơn các hoạt động phong phú, đa dạng, đi vào chiều sâu thiết thực; nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong quan tâm chăm lo xây dựng các Đội vững mạnh toàn diện; coi trọng xây dựng cán bộ, đội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức toàn diện, nhất là am hiểu các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, phong tục tập quán của các vùng miền; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của các đội đáp ứng yêu cầu hoạt động của công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong tình hình mới; tiến hành sơ kết, tổng kết theo định kỳ, rút kinh nghiệm kết quả hoạt động của các đội và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ.

Tin, ảnh: TUẤN SƠN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.