Quân khu 5 và Quân khu 1 tổ chức tọa đàm khoa học

Quân khu 5Quân khu 1 tổ chức tọa đàm khoa học

Quân khu 5 kiểm tra Hải đội dân quân thường trực tỉnh Khánh Hòa

Quân khu 5 kiểm tra Hải đội dân quân thường trực tỉnh Khánh Hòa

Quân khu 5: Thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp quân khu

Quân khu 5: Thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp quân khu

Lữ đoàn Pháo phòng không 573 (Quân khu 5): Nhiều giải pháp nâng chất lượng huấn luyện

Lữ đoàn Pháo phòng không 573 (Quân khu 5): Nhiều giải pháp nâng chất lượng huấn luyện