Đoàn công tác Quân khu 5 kiểm tra tình hình sau bão tại Quảng Nam

Đoàn công tác Quân khu 5 kiểm tra tình hình sau bão tại Quảng Nam

Tư lệnh Quân khu 5 sử dụng phương tiện đặc chủng kiểm tra công tác ứng phó bão số 4

Tư lệnh Quân khu 5 sử dụng phương tiện đặc chủng kiểm tra công tác ứng phó bão số 4

Quân khu 5 kiểm tra công tác ứng phó bão Noru tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi

Quân khu 5 kiểm tra công tác ứng phó bão Noru tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi

Tìm phần mộ đồng chí Trần Văn Hức ở Sư đoàn 3, Quân khu 5

Tìm phần mộ đồng chí Trần Văn Hức ở Sư đoàn 3, Quân khu 5

Trên bãi tập của bộ đội hóa học Quân khu 5

Trên bãi tập của bộ đội hóa học Quân khu 5

Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 làm việc với Tỉnh ủy Ninh Thuận

Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 làm việc với Tỉnh ủy Ninh Thuận

Quân khu 5: Hiệp đồng, giao nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Hội thảo 70 năm chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân Quan

Quân khu 5: Hiệp đồng, giao nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Hội thảo 70 năm chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân Quan