Bộ Tham mưu Quân khu 5: Trồng cây cho núi Phước Tường xanh thắm

Bộ Tham mưu Quân khu 5: Trồng cây cho núi Phước Tường xanh thắm

Ngày hội “Xuân khu 5 đoàn kết, tết thắm tình quân dân” tại Khánh Hòa

Ngày hội “Xuân khu 5 đoàn kết, tết thắm tình quân dân” tại Khánh Hòa

Quân khu 5: Thăm, tặng quà đối tượng người có công trên địa bàn Đà Nẵng

Quân khu 5: Thăm, tặng quà đối tượng người có công trên địa bàn Đà Nẵng

Quân khu 5: Thăm, tặng quà đồng bào, lực lượng vũ trang huyện đảo Lý Sơn

Quân khu 5: Thăm, tặng quà đồng bào, lực lượng vũ trang huyện đảo Lý Sơn