Chuyên mục Ngày này năm xưa số ra ngày 20-7-2022 còn được Báo Quân đội nhân dân Điện tử thực hiện dưới hình thức các tác phẩm phát thanh podcast tại đây và video clip trên Chuyên trang Media Báo Quân đội nhân dân Điện tử, trân trọng mời bạn đọc xem thêm.

Một số sự kiện trong nước và quốc tế diễn ra ngày 20-7

Sự kiện trong nước

- Ngày 20-7-1950 là ngày truyền thống Cục Bảo vệ An ninh Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam).

- Ngày 20-7-1954, Ký hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam.

Sau quá trình đàm phán kéo dài 75 ngày đêm với 31 phiên họp cùng với nhiều cuộc tiếp xúc song phương và đa phương; cuối cùng Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã được ký kết.

Lần đầu tiên trong lịch sử, các nước lớn đã phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam gồm độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Đây là một thắng lợi to lớn, vừa có ý nghĩa pháp lý, vừa tạo cơ sở vật chất, tinh thần để nhân dân ta tiếp tục đấu tranh giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng đất nước.

leftcenterrightdel
Ông Tạ Quang Bửu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và tướng Henri Delteil, Quyền Tổng Tư lệnh Lực lượng Liên hiệp Pháp ở Đông Dương đang ký Hiệp định đình chỉ chiến sự tại Việt Nam. Ảnh tư liệu

- Ngày 20-7-1974, tại khu căn cứ Suối Bà Chiêm, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, Quân đoàn 4 (còn gọi là Binh đoàn Cửu Long) chính thức được thành lập. Với chức năng là quả đấm chủ lực mạnh, lực lượng cơ động của Bộ Quốc phòng ở chiến trường B2, nhiệm vụ của Quân đoàn 4 là tiêu diệt quân địch, giải phóng nhân dân, làm nòng cốt cho lực lượng vũ trang 3 thứ quân, làm chỗ dựa vững chắc cho lực lượng đấu tranh chính trị của quần chúng, đảm nhận một hướng chiến lược, một khu vực chiến trường, mục tiêu cuối cùng là giải phóng Sài Gòn. Quân đoàn cũng là lực lượng nòng cốt bảo vệ biên giới Tây Nam và cơ động làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng.

leftcenterrightdel

Đảng ủy - Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc quân đoàn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 1975. Ảnh: vietnamnet.vn

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Quân đoàn 4 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

leftcenterrightdel
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Quân đoàn 4 (ngày 11-3-2022). Ảnh: qdnd.vn 

Sự kiện Quốc tế

- Ngày 20-7-1969, Tàu vũ trụ Apollo-11 đổ bộ thành công lên Mặt Trăng. 

leftcenterrightdel
Ảnh phi hành đoàn Apollo 11 chụp tại Trung tâm Không gian Vũ trụ Kennedy năm 1969. Ảnh: AFP 

Tàu Apollo-11 được phóng lên quỹ đạo ngày 16-7-1969. Đến ngày 20-7, module đổ bộ của tàu Apollo-11 đã hạ cánh an toàn xuống Mặt Trăng. Hai phi hành gia người Mỹ là Neil Armstrong và Buzz Aldrin trở thành những người đầu tiên đi trên Mặt Trăng.

(Theo baoninhthuan.com.vn)

Theo dấu chân Người

- Ngày 20-7-1921, Nguyễn Ái Quốc nhận được giấy mời dự cuộc họp thông báo lần cuối cùng về Điều lệ của Hội Liên hiệp thuộc địa.

- Ngày 20-7-1931, liên quan đến “Vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông”, Tống Văn Sơ bị thẩm vấn lần thứ ba.

- Ngày 20-7-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục những cuộc tiếp xúc với các nhà chính khách và trí thức Pháp. Bác đến thăm vợ chồng nhà bác học Joliot Curie, cả hai ông bà đều sốt sắng đồng tình với cuộc vận động độc lập của Việt Nam. Trong lúc nói chuyện, ông Curie tỏ ý rằng khoa học Pháp sẽ sẵn lòng giúp đỡ khoa học Việt Nam tiến bộ.

leftcenterrightdel
Vợ chồng nhà bác học Joliot Curie. Ảnh: wikipedia 

- Ngày 20-7-1954 là ngày ký kết Hiệp định Geneve về đình chiến ở Đông Dương, nhưng Hiệp định này đã bị Mỹ và tay sai phá hoại. Kỷ niệm 11 năm ký kết Hiệp định, trong lời kêu gọi ngày 20-7-1965, Bác khẳng định ý chí của dân tộc Việt Nam “dù phải chiến đấu 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, chúng ta cũng kiên quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn”.

leftcenterrightdel
Hội nghị Geneve năm 1954 bàn về lập lại hòa bình ở Đông Dương. Ảnh tư liệu 

(Theo Sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày này năm xưa” và “Hồ Chí Minh toàn tập”, NXB Chính trị quốc gia-Sự thật)

Lời Bác dạy ngày này năm xưa

“Con đường tiến tới xã hội chủ nghĩa của các dân tộc là con đường chung của thời đại, của lịch sử, không ai ngăn cản nổi”.

Câu nói trên được trích trong phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tiệc chiêu đãi của Chủ tịch Dapôtốtxki nước Cộng hòa Tiệp Khắc ngày 20-7-1957 nhân dịp Người sang thăm và làm việc với nước bạn. Đây là thời kỳ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kiên trì thực hiện Hiệp định Geneve để thống nhất Tổ quốc bằng phương pháp hòa bình.

leftcenterrightdel
Bác Hồ cùng mọi người ra sức lao động, sản xuất. Ảnh tư liệu 

Hồ Chí Minh một mặt khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là chân lý của thời đại, dù có khó khăn, gian khổ đến đâu, nhưng đó chắc chắn là quy luật phát triển tất yếu của xã hội loài người. Mặt khác, đó còn là sự khẳng định về tính đúng đắn, sáng tạo của của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xác định con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Người đã thay mặt nhân dân và Chính phủ Việt Nam bày tỏ sự tin tưởng và cảm mến với những thành quả của sự nghiệp cách mạng mà nhân dân, Chính phủ Tiệp Khắc anh em đã giành được và khẳng định tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng giữa nhân dân hai nước để cùng tiến bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Lời dạy của Bác là cơ sở quan trọng để Đảng ta nghiên cứu, vận dụng, phát triển trong cương lĩnh xây dựng đất nước, xác định hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam và tiến hành sự nghiệp đổi mới đất nước trong điều kiện thế giới có nhiều biến động, nhất là giai đoạn cuối thế kỷ XX khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu lâm vào thoái trào và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch thông qua chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay. Thành tựu bước đầu rất quan trọng của hơn 30 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng càng làm sáng tỏ cơ sở khoa học, cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự kiên định của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta là đúng đắn, hợp quy luật.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa: qdnd.vn

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, thấm nhuần lời Bác Hồ dạy, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa... hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Kiên quyết đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có thái độ phân biệt đúng, sai, không dao động trước các tác động tiêu cực, khó khăn, hiểm nguy, xứng đáng với danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ và luôn là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Dấu ấn Bác Hồ trên Báo Quân đội nhân dân

- Trang hai Báo Quân đội nhân dân số 131 ngày 20-7-1954 có đăng bài phỏng vấn Hồ Chủ tịch trả lời ông Giám đốc Việt Nam Thông tấn xã về mấy vấn đề thời sự.

leftcenterrightdel
 Trang hai Báo Quân đội nhân dân số 131 ngày 20-7-1954.
leftcenterrightdel
 

THU TRANG (tổng hợp)