Bồi đắp, làm đẹp nhân cách Bộ đội Cụ Hồ

Bồi đắp, làm đẹp nhân cách Bộ đội Cụ Hồ

Học Bác - ngời sáng thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Học Bác - ngời sáng thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Mỹ thuật khắc họa đậm nét hình tượng Bộ đội Cụ Hồ

Mỹ thuật khắc họa đậm nét hình tượng Bộ đội Cụ Hồ

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Bản tin thời sự tổng hợp tuần: Khẳng định và lan tỏa phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới

Bản tin thời sự tổng hợp tuần: Khẳng định và lan tỏa phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới

Sĩ quan trẻ Vùng Cảnh sát biển 2:

Sĩ quan trẻ Vùng Cảnh sát biển 2: "Xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”

Phụ nữ Quân đội phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu xứng danh

Phụ nữ Quân đội phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới

Gìn giữ, phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ

Gìn giữ, phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ

Chương trình “Chúng tôi - Chiến sĩ” góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ

Chương trình “Chúng tôi - Chiến sĩ” góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ

Mong muốn có nhiều tác phẩm văn học chất lượng về Bộ đội Cụ Hồ

Mong muốn có nhiều tác phẩm văn học chất lượng về Bộ đội Cụ Hồ

Câu chuyện thứ  ba tư: Tôi mang họ Hồ nên luôn mong trở thành Bộ đội Cụ Hồ

Câu chuyện thứ ba tư: Tôi mang họ Hồ nên luôn mong trở thành Bộ đội Cụ Hồ

Bộ đội Cụ Hồ trong lòng dân xứ đạo

Bộ đội Cụ Hồ trong lòng dân xứ đạo

 “Bố nuôi của em là Bộ đội Cụ Hồ”

“Bố nuôi của em là Bộ đội Cụ Hồ