Nữ doanh nhân gắn bó với Bộ đội Cụ Hồ

Nữ doanh nhân gắn bó với Bộ đội Cụ Hồ

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tại Petrovietnam

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tại Petrovietnam

Tuổi trẻ Quân khu 7 xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Tuổi trẻ Quân khu 7 xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Toàn quân phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân

Toàn quân phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân

“Tôi rất cảm ơn các anh Bộ đội Cụ Hồ!”

“Tôi rất cảm ơn các anh Bộ đội Cụ Hồ!”

Lính Công binh phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ ở Abyei

Lính Công binh phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ ở Abyei

Trân quý phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Trân quý phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ

Sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ

Khẳng định giá trị phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế

Khẳng định giá trị phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế

Ngời sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ ở những kịch bản sân khấu về thương binh-liệt sĩ

Ngời sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ ở những kịch bản sân khấu về thương binh-liệt sĩ

Gắn bó mật thiết với nhân dân - phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ

Gắn bó mật thiết với nhân dân - phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ