Bộ đội Cụ Hồ trong lòng dân xứ đạo

Bộ đội Cụ Hồ trong lòng dân xứ đạo

 “Bố nuôi của em là Bộ đội Cụ Hồ”

“Bố nuôi của em là Bộ đội Cụ Hồ

Gương mẫu đi đầu, mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Gương mẫu đi đầu, mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”

Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”

Dấu ấn hình tượng Bộ đội Cụ Hồ ở Tuần phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức

Dấu ấn hình tượng Bộ đội Cụ Hồ ở Tuần phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức

Giữ gìn và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới

Giữ gìn và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới

Cha tôi là Bộ đội Cụ Hồ

Cha tôi là Bộ đội Cụ Hồ

Báo Quân đội nhân dân Điện tử góp phần đưa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ ra thế giới

Báo Quân đội nhân dân Điện tử góp phần đưa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ ra thế giới

Làm sáng rõ nhân cách Bộ đội Cụ Hồ

Làm sáng rõ nhân cách Bộ đội Cụ Hồ

Thanh niên quân đội nêu cao khát vọng cống hiến, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Thanh niên quân đội nêu cao khát vọng cống hiến, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Nữ doanh nhân gắn bó với Bộ đội Cụ Hồ

Nữ doanh nhân gắn bó với Bộ đội Cụ Hồ

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tại Petrovietnam

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tại Petrovietnam

Tuổi trẻ Quân khu 7 xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Tuổi trẻ Quân khu 7 xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ