Không yêu cầu học sinh phải xét nghiệm sàng lọc trước khi đến trường

Không yêu cầu học sinh phải xét nghiệm sàng lọc trước khi đến trường

Tăng cường giám sát, bảo đảm chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2

Tăng cường giám sát, bảo đảm chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2

TP Điện Biên Phủ khẩn trương xét nghiệm trên diện rộng, truy vết, cách ly các đối tượng F1

TP Điện Biên Phủ khẩn trương xét nghiệm trên diện rộng, truy vết, cách ly các đối tượng F1