Army Games 2022: Kết quả tạm tính của trận Bán kết 1 cuộc thi “Xe tăng hành tiến”

Army Games 2022: Kết quả tạm tính của trận Bán kết 1 cuộc thi “Xe tăng hành tiến”

Army Games 2022: Đội tuyển Xe tăng Việt Nam kết thúc thi đấu vòng bảng

Army Games 2022: Đội tuyển Xe tăng Việt Nam kết thúc thi đấu vòng bảng

Nội dung thi đấu

Nội dung thi đấu "Xe tăng hành tiến" năm 2022 có gì khác biệt?

Tại sao xe tăng T-72B3 được sử dụng trong nội dung

Tại sao xe tăng T-72B3 được sử dụng trong nội dung "Xe tăng hành tiến"?

Army Games 2022: Thượng tướng Ngô Minh Tiến thăm, động viên Đội tuyển Xe tăng và Đội quân văn hóa

Army Games 2022: Thượng tướng Ngô Minh Tiến thăm, động viên Đội tuyển Xe tăng và Đội quân văn hóa