Mỹ trình làng xe bọc thép thế hệ mới eJLTV

Mỹ trình làng xe bọc thép thế hệ mới eJLTV

Argentina mua xe bọc thép chở quân Stryker của Mỹ

Argentina mua xe bọc thép chở quân Stryker của Mỹ

Lục quân Pháp được trang bị 17 xe bọc thép Griffon

Lục quân Pháp được trang bị 17 xe bọc thép Griffon

Đức phát triển phiên bản nâng cấp của xe bọc thép Boxer

Đức phát triển phiên bản nâng cấp của xe bọc thép Boxer

Mỹ, Saudi Arabia hợp tác sản xuất xe bọc thép

Mỹ, Saudi Arabia hợp tác sản xuất xe bọc thép