Tập huấn xây dựng học liệu số các môn khoa học xã hội và nhân văn

Tập huấn xây dựng học liệu số các môn khoa học hội và nhân văn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Nhiều chỉ số kinh tế - xã hội rất tích cực

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Nhiều chỉ số kinh tế - hội rất tích cực

Tọa đàm nghiên cứu, học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

Tọa đàm nghiên cứu, học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa hội và con đường đi lên chủ nghĩa hội ở Việt Nam”

Phát huy vai trò công nghiệp vi mạch bán dẫn trong phát triển kinh tế số, xã hội số

Phát huy vai trò công nghiệp vi mạch bán dẫn trong phát triển kinh tế số, hội số

Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giám sát các mục tiêu phát triển bền vững thông qua dự án dữ liệu dân số

Thúc đẩy phát triển kinh tế - hội và giám sát các mục tiêu phát triển bền vững thông qua dự án dữ liệu dân số

Hội thảo “Hiện đại hóa hạ tầng viễn thông & dịch vụ nội dung số hướng tới thúc đẩy kinh tế số, xã hội số”

Hội thảo “Hiện đại hóa hạ tầng viễn thông & dịch vụ nội dung số hướng tới thúc đẩy kinh tế số, hội số

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ứng dụng dữ liệu dân cư góp phần xây dựng Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, công dân số

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ứng dụng dữ liệu dân cư góp phần xây dựng Chính phủ số, hội số, kinh tế số, công dân số

Phát triển nền tảng xã hội số kết nối dịch vụ hành chính công

Phát triển nền tảng hội số kết nối dịch vụ hành chính công

Trường hợp nào lấy lại mật khẩu ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số không mất phí?

Trường hợp nào lấy lại mật khẩu ứng dụng VssID-Bảo hiểm hội số không mất phí?

Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19: Việt Nam đang phải nhập khẩu vắc xin, kít xét nghiệm với số lượng lớn

Quốc hội thảo luận về kinh tế - hội và phòng, chống dịch Covid-19: Việt Nam đang phải nhập khẩu vắc xin, kít xét nghiệm với số lượng lớn