Vùng Cảnh sát biển 4: Nâng cao kỹ năng nghề cho cán bộ chuyên môn kỹ thuật

Vùng Cảnh sát biển 4: Nâng cao kỹ năng nghề cho cán bộ chuyên môn kỹ thuật

Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thăm, làm việc tại Vùng 5 Hải quân và Vùng Cảnh sát biển 4

Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thăm, làm việc tại Vùng 5 Hải quân và Vùng Cảnh sát biển 4

Đại tướng Lương Cường thăm, làm việc tại Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Đại tướng Lương Cường thăm, làm việc tại Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Vùng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền IUU kết hợp an sinh xã hội trên địa bàn xã đảo Kiên Hải

Vùng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền IUU kết hợp an sinh xã hội trên địa bàn xã đảo Kiên Hải

Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Tọa đàm sĩ quan trẻ năm 2023

Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Tọa đàm sĩ quan trẻ năm 2023