4 tốt - 1 nghiêm ở Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân

4 tốt - 1 nghiêm ở Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân

Hải đội 4, Vùng 1 Hải quân đẩy mạnh thi đua mừng Đảng, mừng xuân

Hải đội 4, Vùng 1 Hải quân đẩy mạnh thi đua mừng Đảng, mừng xuân

Vùng 5 Hải quân diễn tập chỉ huy, cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ

Vùng 5 Hải quân diễn tập chỉ huy, cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ

Tuổi trẻ Vùng 1 Hải quân tham gia giải chạy tập thể

Tuổi trẻ Vùng 1 Hải quân tham gia giải chạy tập thể

Vùng 2 Hải quân trao tặng thực phẩm Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 1

Vùng 2 Hải quân trao tặng thực phẩm Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 1