Các nước kêu gọi Nga - Mỹ duy trì đối thoại về Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới

Các nước kêu gọi Nga - Mỹ duy trì đối thoại về Hiệp ước cắt giảm khí tấn công chiến lược mới