Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu công

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu công

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Đa dạng hóa các nguồn vốn để đầu tư các công trình, dự án quan trọng quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Đa dạng hóa các nguồn vốn để đầu các công trình, dự án quan trọng quốc gia

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thông qua đầu tư công để đưa nguồn vốn vào nền kinh tế; tạo việc làm, sinh kế cho người dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thông qua đầu công để đưa nguồn vốn vào nền kinh tế; tạo việc làm, sinh kế cho người dân

Gỡ vướng cho vốn đầu tư công

Gỡ vướng cho vốn đầu công

Hà Nội quyết tâm hoàn thành công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và năm 2021 kéo dài

Hà Nội quyết tâm hoàn thành công tác giải ngân vốn đầu công năm 2022 và năm 2021 kéo dài

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Tăng tốc giải ngân vốn đầu công

Gỡ vướng mắc giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài

Gỡ vướng mắc giải ngân vốn đầu công nguồn vay nước ngoài

Thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thúc tiến độ giải ngân vốn đầu công