Chủ tịch Quốc hội dự Chương trình nghệ thuật “Vinh quang Tổ quốc Việt Nam”

Chủ tịch Quốc hội dự Chương trình nghệ thuật “Vinh quang Tổ quốc Việt Nam

Vinh danh 5 tập thể, 11 cá nhân tại chương trình Vinh quang Việt Nam 2023

Vinh danh 5 tập thể, 11 cá nhân tại chương trình Vinh quang Việt Nam 2023

Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022 vinh danh 7 tập thể và 6 cá nhân

Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022 vinh danh 7 tập thể và 6 cá nhân

Sâu lắng, hào hùng chương trình nghệ thuật “Vinh quang Tổ quốc Việt Nam”

Sâu lắng, hào hùng chương trình nghệ thuật “Vinh quang Tổ quốc Việt Nam

Chương trình

Chương trình "Vinh quang Việt Nam" 2021: Tôn vinh 3 tập thể, 6 cá nhân tiêu biểu xuất sắc