Cảnh cáo ông Mai Tiến Dũng nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Cảnh cáo ông Mai Tiến Dũng nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị phục vụ Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị phục vụ Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ Quốc phòng