Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Ninh năm 2022

Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Ninh năm 2022

Khai mạc “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam”

Khai mạc “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam”

Lễ hội Văn hóa và Nội dung Hàn Quốc tại Bình Dương năm 2022

Lễ hội Văn hóa và Nội dung Hàn Quốc tại Bình Dương năm 2022

Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam năm 2021

Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam năm 2021

Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Sapa năm 2020

Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Sapa năm 2020

Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam năm 2019

Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam năm 2019

Ngày hội văn hóa Hàn Quốc tại Đà Lạt năm 2019

Ngày hội văn hóa Hàn Quốc tại Đà Lạt năm 2019

Lễ hội dành cho người yêu văn hóa Hàn Quốc và K-pop

Lễ hội dành cho người yêu văn hóa Hàn Quốc và K-pop