Vắc xin Moderna làm tăng nguy cơ viêm tim ở người dưới 30 tuổi

Vắc xin Moderna làm tăng nguy cơ viêm tim ở người dưới 30 tuổi