Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và Ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội

Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và Ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội