Vì sao thiếu vắc xin sởi, bạch hầu, ho gà và uốn ván?

Vì sao thiếu vắc xin sởi, bạch hầu, ho gà và uốn ván?