Hợp tác Việt - Pháp điều trị ung thư phổi giai đoạn muộn

Hợp tác Việt - Pháp điều trị ung thư phổi giai đoạn muộn

Bộ Quốc phòng nghiệm thu đề tài về chẩn đoán ung thư phổi

Bộ Quốc phòng nghiệm thu đề tài về chẩn đoán ung thư phổi

Khai trương Trung tâm xạ trị ung thư phổi công nghệ cao

Khai trương Trung tâm xạ trị ung thư phổi công nghệ cao