UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội xanh

UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội xanh

Mong UNDP tiếp tục hỗ trợ nhiều ngôi nhà chống bão cho nhân dân miền Trung

Mong UNDP tiếp tục hỗ trợ nhiều ngôi nhà chống bão cho nhân dân miền Trung

Australia và UNDP hợp tác thúc đẩy quản trị và hành chính công ở Việt Nam

Australia và UNDP hợp tác thúc đẩy quản trị và hành chính công ở Việt Nam

Nhật Bản và UNDP hỗ trợ phòng, chống Covid-19 cho các hộ nghèo ở khu vực phía Nam

Nhật Bản và UNDP hỗ trợ phòng, chống Covid-19 cho các hộ nghèo ở khu vực phía Nam

Hàn Quốc thảo luận với UNDP về viện trợ cho Triều Tiên

Hàn Quốc thảo luận với UNDP về viện trợ cho Triều Tiên

Hàn Quốc và UNDP hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bom, mìn

Hàn Quốc và UNDP hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bom, mìn

UNDP phối hợp với Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam phục hồi sau bão Damrey

UNDP phối hợp với Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam phục hồi sau bão Damrey

Việt Nam tiếp tục hợp tác chặt chẽ với UNDP trong phát triển

Việt Nam tiếp tục hợp tác chặt chẽ với UNDP trong phát triển