Thúc đẩy ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine

Thúc đẩy ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine

Ukraine đề xuất trung lập để hòa bình với Nga

Ukraine đề xuất trung lập để hòa bình với Nga

Việt Nam ủng hộ nỗ lực nhân đạo của Liên hợp quốc đối với Ukraine

Việt Nam ủng hộ nỗ lực nhân đạo của Liên hợp quốc đối với Ukraine

Nỗ lực hòa giải xung đột Nga - Ukraine

Nỗ lực hòa giải xung đột Nga - Ukraine