U23 Việt Nam-U23 Indonesia: Hóa giải áp lực sẽ giành chiến thắng

U23 Việt Nam-U23 Indonesia: Hóa giải áp lực sẽ giành chiến thắng