Tỷ giá USD hôm nay (28-5): Đồng USD tăng vọt

Tỷ giá USD hôm nay (28-5): Đồng USD tăng vọt