Giảng viên bay - nghề đặc thù ở Trường Sĩ quan Không quân

Giảng viên bay - nghề đặc thù ở Trường quan Không quân

Giảng viên bay, nghề đặc thù ở Trường Sĩ quan không quân

Giảng viên bay, nghề đặc thù ở Trường quan không quân

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên thăm, chúc mừng Trung đoàn 915, Trường Sĩ quan Không quân

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên thăm, chúc mừng Trung đoàn 915, Trường quan Không quân

Trường Sĩ quan Không quân tổ chức “kiểm kê mẫu” vũ khí, trang thiết bị

Trường quan Không quân tổ chức “kiểm kê mẫu” vũ khí, trang thiết bị

Ngày 20-8-1959: Ngày thành lập Trường Sĩ quan Không quân

Ngày 20-8-1959: Ngày thành lập Trường quan Không quân

Trường Sĩ quan Không quân tổ chức Lễ tốt nghiệp đào tạo phi công

Trường quan Không quân tổ chức Lễ tốt nghiệp đào tạo phi công

Trường Sĩ quan Không quân: Khai mạc lớp chuyển loại máy bay Iak-130

Trường quan Không quân: Khai mạc lớp chuyển loại máy bay Iak-130

Trường Sĩ quan Không quân: Năng suất ngày bay bình quân đạt 98,1%

Trường quan Không quân: Năng suất ngày bay bình quân đạt 98,1%