Trung tướng Lê Quang Minh làm việc tại Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu

Trung tướng Quang Minh làm việc tại Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu

Trung tướng Lê Quang Minh làm việc tại Bộ CHQS tỉnh Cà Mau

Trung tướng Quang Minh làm việc tại Bộ CHQS tỉnh Cà Mau

Trung tướng Lê Quang Minh kiểm tra, nắm tình hình tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau

Trung tướng Quang Minh kiểm tra, nắm tình hình tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau

Trung tướng Lê Quang Minh kiểm tra, thăm và chúc Tết một số cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

​

Trung tướng Quang Minh kiểm tra, thăm và chúc Tết một số cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ​

Trung tướng Lê Quang Minh chúc Tết các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Trung tướng Quang Minh chúc Tết các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Trung tướng Lê Quang Minh chúc Tết các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Trung tướng Quang Minh chúc Tết các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam