Đổi mới hướng tới thực chất và hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị ở Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga

Đổi mới hướng tới thực chất và hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị ở Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga

Chi nhánh Ven Biển, Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga 35 năm xây dựng, trưởng thành

Chi nhánh Ven Biển, Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga 35 năm xây dựng, trưởng thành

Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga: Công tác Đảng, công tác chính trị góp phần quan trọng phát huy nội lực

Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga: Công tác Đảng, công tác chính trị góp phần quan trọng phát huy nội lực

Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức hội thảo khoa học hướng độ bền nhiệt đới: Nâng cao độ bền, độ tin cậy cho vũ khí, trang bị kỹ thuật

Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức hội thảo khoa học hướng độ bền nhiệt đới: Nâng cao độ bền, độ tin cậy cho vũ khí, trang bị kỹ thuật

Phiên họp lần thứ 33 Ủy ban phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga năm 2022

Phiên họp lần thứ 33 Ủy ban phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga năm 2022

Phiên họp Phân ban Việt Nam trong Ủy ban phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga

Phiên họp Phân ban Việt Nam trong Ủy ban phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga