Đại thắng trước Newcastle, Tottenham vươn lên tốp 4

Đại thắng trước Newcastle, Tottenham vươn lên tốp 4